ტოქსიკური ურთიერთობა

ბლოგიკითხე ფსიქოლოგსურთიერთობა

ტოქსიკური ურთიერთობა ანუ სად გადის ზღვარი მე და შენს ,,მინდა’’-ს შორის

მე და შენ ურთიერთობაში ვართ, ეს ნიშნავს, რომ მე შენზე ვზრუნავ და ვითვალისწინებ შენს აზრსს და ანალოგიურად შენც იგივეს აკეთებ