პანდემიის პერიოდი ზოგიერთი შემოქმედისთვის შთაგონების წყაროდაც კი იქცა. რომ არა კორონავირუსი ეს ილუსტრაციები არ შეიქმნებოდა.